Miesięczne archiwum: marzec 2023

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA

SZKOLNA  LIGA  ZADANIOWACZYLI  KONKURS  NA  MATEMATYCZNEGO  MISTRZA  Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VIII. Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień matematycznych uczniów; Kształcenie zdolności logicznego myślenia. Kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i...

XII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

Dnia 27 marca, po czteroletniej przerwie, odbył się XII Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej w Wielkim Klinczu. Do współzawodnictwa przystąpili uczniowie z kilku szkół podstawowych powiatu. Uczniowie mogli brać udział w następujących grupach: soliści IV-VI...

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE – “PAMIĘĆ ABSOLUTNA”

 We wtorek 16 marca klasy 8  wzięły udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących pamięci, uczenia się oraz tolerancji. Warsztaty prowadziła Pani Joanna, Trener Umiejętności Psychospołecznych z ramienia Fundacji Działań Profilaktycznych z Wieliczki.  Podczas warsztatów, na...

OBCHODY DNIA JEDNOŚCI KASZUBÓW

Obchody Dnia Jedności Kaszubów Korytarz szkolny we wtorek 21 marca zamienił się w salę lekcyjną, gdzie odbyła się otwarta lekcja języka kaszubskiego. Uczniowie klasy piątej a i b zaprezentowali zebranej publiczności – uczniom i...

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE – WYNIKI KONKURSU

Wyniki Szkolno-Gminnego Konkursu Logopedyczno – Recytatorskiego pt. ŁAMAŃCE JĘZYKOWE Dnia 24 marca, po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Szkolno– Gminny Konkurs Logopedyczno – Recytatorski pt. „ŁAMAŃCE JĘZYKOWE”. W konkursie wzięło udział 17 uczniów,...

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI – WYNIKI

KONKURS  RECYTATORSKI             Miłośnicy poezji i recytacji spotkali się na tegorocznych eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Uczestniczyło w nich 14 uczniów z klas IV – VIII. Oto wyniki: Młodsza grupa wiekowa (klasy...