SZKOLENIE BHP NAUCZYCIELI

1 września 2023 r. odbyło się szkolenie okresowe dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Szkolenie przeprowadził pan z firmy “Usługi Doradcze Szkoleniowe z Zakresu Bhp inż. Bernard Rogala”.

Tematyka szkolenia:

1) Obowiązki nauczyciela pod kątem przepisów i zasad BHP.
2) Odpowiedzialność nauczyciela za nieprzestrzeganie przepisów BHP.
3) Przepisy BHP w szkołach i placówkach publicznych.
4) Ograniczanie i likwidacja zagrożeń występujących w szkole.
5) Wypadki uczniów.
6) Choroby zawodowe nauczycieli.
7) Wycieczki szkolne.

Grzegorz Bławat