ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO. PASOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

1 września uroczystą Mszą Św. o godz. 900 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2002. Następnie uczniowie udali się do szkoły na spotkania z wychowawcami w swoich salach.

O godzinie 1000 uczniowie klasy pierwszej wzięli udział uroczystym pasowaniu na ucznia, które odbyło się na sali Domu Kultury. Pierwszoklasiści wyrecytowali rotę ślubowania, a następnie pani dyrektor Elżbieta Brzeska, używając wielkiego ołówka pasowała ich na uczniów naszej szkoły. Do klasy pierwszej zapisano szesnaścioro uczniów, a ich wychowawczynią jest pani Barbara Pastwa.

W uroczystości wzięli także udział rodzice uczniów. Koledzy i koleżanki z klasy trzeciej recytowali okolicznościowe wierszyki oraz wręczyli pierwszoklasistom drobne upominki.

Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Karsinie życzymy zdrowia, pogody ducha oraz jak najlepszych wyników nauce.

Kliknij zdjęcie, aby otworzyć pokaz Zdjęć Google