DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Regulamin konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I – III Szkoły Podstawowej w Karsinie.

2. Cele konkursu:

– budzenie zainteresowania różnorodnością technik plastycznych;
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka;
– prezentacja talentów plastycznych.

3. Tematem pracy konkursowej jest wykonanie portretu misia.

4. Technika wykonania prac dowolna – płaska.

5. Format pracy: A4 .

6. Ilość prac od jednego dziecka – 1.

7. Na odwrocie pracy prosimy przykleić wypełnioną metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
                                                                                                                        
8. Oceny dostarczonych prac dokona jury, biorąc pod uwagę w szczególności samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność z tematem konkursu, kreatywność.

9. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.                                                                                                                                                                  
10. Prace należy składać w sali nr 4 w Szkole Podstawowej w Karsinie.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia 2022 r.

12. Nagrody i dyplomy otrzymują dzieci z miejscem 1, 2 i 3, a wszyscy uczestnicy konkursu pochwały do dziennika. 

13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

Danuta Miloch