“MATEMATYCZNA CHOINKA” – KONKURS

Regulamin konkursu
„MATEMATYCZNA CHOINKA”

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VIII. Zadaniem uczestników jest wykonanie choinki o dowolnej wielkości (mile widziane duże rozmiary). Choinka może być wykonana na brystolu lub może być przestrzenna. Projekt matematycznej choinki konieczne musi zawierać elementy nawiązujące do matematyki. Ocenie podlegać będzie kreatywność i pomysłowość oraz sposób wprowadzenia treści matematycznych. Najciekawsze prace zostaną ocenione i nagrodzone przez nauczycieli matematyki  a ich autorzy mogą liczyć na ocenę celującą z matematyki. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie.

Wykonane projekty należy dostarczyć do nauczycieli matematyki do dnia 14 grudnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Nauczyciele Matematyki