PRZYGOTOWANI NA REALNE ZAGROŻENIA – PROJEKT MDP

Społeczność lokalna nie posiada z reguły wiedzy z zakresu pierwszej pomocy lub, mając obawy nie chce jej udzielać. W nagłych zdarzeniach na terenach wiejskich to kadry ochotniczych straży pożarnych podejmują pierwsze działania ratownicze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. Są to tzw. izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego – IZRM. W sytuacjach kryzysowych rola OSP jest więc kluczowa. Ochotnicy, którzy pojawiają się na miejscu zdarzeń podejmują działania medyczne na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednostki te są dużym wsparciem dla zespołów ratownictwa medycznego. Niestety, coraz częściej zdarza się, że podczas tych interwencji strażacy spotykają się z bardzo trudnymi przypadkami urazów i obrażeń ciała. Wiedza, którą posiadają okazuje się niewystarczająca. Trzeba ją systematycznie nabywać i utrwalać. Ponadto, w związku z obecną sytuacją w Ukrainie zwiększa się zagrożenie ludności ze strony aktów terrorystycznych, czy wojny. Skutki terroryzmu mogą objąć znaczną liczbę ofiar. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom, mając na względzie podniesienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, przy realnym zagrożeniu współczesnym terroryzmem Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Karsin zrealizowała kolejny projekt edukacyjny.

Celem projektu „Pozorowane ćwiczenia na realne zagrożenia” było kształtowanie i wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa publicznego w Gminie Karsin. W ramach zadania odbyły się szkolenia teoretyczne i warsztaty praktyczne z zakresu ratownictwa medycznego dla 20 strażaków ratowników KPP z jednostek OSP Karsin, Wdzydze Tucholskie, Osowo i Wiele. Ponadto, do działań projektowych włączono 22 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, by wdrażać młodzież do społecznej służby ratowniczej w szeregach OSP w Karsinie.

Podczas działań projektowych została wykorzystana metoda symulacji (pozoracji) medycznej. Symulacja to jeden z najlepszych sposobów na właściwe przygotowanie strażaków do prawdziwych działań ratowniczych. Pozwala przećwiczyć w bezpiecznych warunkach nawet najtrudniejsze dla ratowników sytuacje, z wykorzystaniem dedykowanych do niej produktów m.in. sztuczne rany i krew i inne obrażenia. Scenariusze pozoracyjne polegały na aranżowaniu inscenizacji stanów nagłych/urazów przy wykorzystaniu fantomów/pozorantów.

Ponadto, że w ramach projektu przeprowadzono symulację zdarzenia masowego, w którym ucierpiało ok. 30 osób. W zdarzeniu tym przećwiczono m.in. segregację rannych metodą Triage, tamowanie ran za pomocą opatrunków hemostatycznych, zakładanie opasek uciskowych różnego typu,  opatrywanie ran postrzałowych, amputacji itp.

Projekt dofinansowano w kwocie 5.915 zł. w ramach Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2023.

Krzysztof Datta

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google

Uwaga! Prezentowane zdjęcia mogą być drastyczne, ale przedstawiają pozorowane sytuacje, które są ćwiczeniami.