PIERWSZA POMOC W SZKOLE – SZKOLENIE NAUCZYCIELI

1 grudnia 2022 r. odbyło się szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników naszej szkoły. To realizacja obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Stanowią one, że każdy pracownik takiej placówki nie rzadziej niż co 2 lata musi ukończyć szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzili instruktorzy firmy Safety Med Daniel Wyka ze Stężycy.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas warsztatów praktycznych przećwiczono czynności, które należy wykonać przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego m.in. sprawdzenie podstawowych funkcji życiowych, procedurę wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, czy wykonanie rękoczynu Heimlicha.

Krzysztof Datta

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google