KARTKA Z KALENDARZA – 14 MARCA, DZIEŃ LICZBY Pi

Kartka z kalendarza – 14 marca 2023, wtorek

14 marca imieniny obchodzi: Michał, Fawila, Afrodyzy, Leona, Matylda, Afrodyzjusz, Pamela, Bożeciecha, Leon, Afrodyzja, Jakub, Piotr, Ewa

W jaki dzień tygodnia wypada 14 marca?

14 marzec wypada w:

2019 – czwartek, 2020 – sobota, 2021 – niedziela, 2022 – poniedziałek, 2023 – wtorek, 2024 – czwartek, 2025 – piątek, 2026 – sobota, 2027 – niedziela, 2028 – wtorek

Spod jakiego Znaku Zodiaku są osoby urodzone 14 marca?

Osoby urodzone 14 marca są spod znaku Ryby.

Ile w Polsce trwa dzień 14 marca?

14 marca w Warszawie dzień trwa 11 godzin i 45 minut.

Międzynarodowy dzień liczby Pi

Z liczbą Pi jest trochę tak jak z Yeti – wielu o niej słyszało, ale… .

Przybliżmy zatem nieco ten temat.

Wikipedia podaje: π (czyt. pi), ludolfina, stała Archimedesa – stosunek obwodu koła (czyli długości okręgu) do długości jego średnicy. Stosunek ten jest niezależny od wyboru koła, bowiem każde dwa koła są podobne. Liczba π nazywana jest czasami stałą Archimedesa w uznaniu zasług Archimedesa z Syrakuz, który jako pierwszy badał własności i znaczenie w matematyce tej liczby. Określenie ludolfina pochodzi od Ludolpha van Ceulena, który zyskał sławę, przedstawiając tę liczbę z dokładnością do 35 miejsc po przecinku.

W praktyce korzysta się z przybliżonych wartości 3,14, rzadziej z przybliżeń dokładniejszych: 3,141593 albo w postaci ułamków zwykłych np. 22/7 lub 355/113.

Międzynarodowy dzień liczby π jest obchodzony co roku 14 marca. Datę wybrano oczywiście nieprzypadkowo – 3.14 to początek matematycznej stałej. Oficjalne obchody rozpoczynają się również o nieprzypadkowej godzinie, mianowicie o 1.59 po południu. W połączeniu z datą, daje to eleganckie rozwinięcie liczby π do 5 miejsca po przecinku.

Dla większości uczniów szkoły podstawowej pojęcie stałej matematycznej to jednak abstrakcja. Po raz pierwszy uczniowie omawiają treści związane z liczbą Pi pod koniec swego pobytu w podstawówce, kiedy to wyjaśnione zostaje pojęcie długości okręgu.

Liczba Pi została też „bohaterką” wiersza:

       Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

Wisława Szymborska

Co wydarzyło się 14 marca?

Zebrała: Aleksandra Ossowska