WARSZTATY PROFILAKTYCZNE – “PAMIĘĆ ABSOLUTNA”

 We wtorek 16 marca klasy 8  wzięły udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących pamięci, uczenia się oraz tolerancji. Warsztaty prowadziła Pani Joanna, Trener Umiejętności Psychospołecznych z ramienia Fundacji Działań Profilaktycznych z Wieliczki. 

Podczas warsztatów, na których prowadząca zaprezentowała wiadomości dotyczące istoty, rodzajów i funkcjonowania pamięci. Kładła duży nacisk na aktywne ćwiczenie użytecznych technik – ułatwiających zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. A także  omówiła najważniejsze  zagadnienia dotyczące tolerancji, niwelowaniu zachowań agresywnych oraz nauki akceptowania błędów. Uczestnicy nauczyli się także prowadzić dialog, gdy posiadają odmienny punkt widzenia od rozmówcy.  Uczniowie aktywnie pracowali i z  zaangażowaniem wykonywali proponowane zadania i ćwiczenia.

Celem  warsztatów było nie tylko polepszenie się pamięci, ale także zwiększenie możliwości intelektualnych i potencjału poznawczego uczniów, co  ma zaowocować polepszeniem ocen, lepszym przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty i większą chęcią zdobywania wiedzy w przyszłości.

opr. Ewa Bal

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google