PROGRAM PROFILAKTYCZNY “NIEWINNA GRA”

Program profilaktyczny „NIEWINNA GRA”

2 czerwca 2023 r. uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły uczestniczyli w przestawieniu profilaktycznym “Niewinna gra”, w wykonaniu aktorów Teatru Kurtyna z Krakowa.

W przedstawieniu pokazano jak szybko można się uzależnić od telefonów komórkowych, oglądania filmów na YouTube, korzystania z mediów społecznościowych i komunikatorów oraz gier komputerowych. Tematykę spotkania uzupełniały informacje o szkodliwości zażywania środków odurzających. Przedstawiono w nim konsekwencje, jakie mają te uzależnienia (m.in. zaniedbywanie obowiązków domowych i szkolnych, problemy zdrowotne oraz z relacjami rówieśniczymi).

Spektakl zakończył się krótką prelekcją na temat uzależnień.

Przedstawienia sfinansowano z funduszy Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego w gminie Karsin w roku 2023.   

Grzegorz Bławat