FINAŁ KRAJOWY KONKURSU OTWP

– Finał krajowy OTWP –

W dniach 3-4 czerwca 2023 r. roku w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (woj. wielkopolskie) odbył się 45 finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W konkursie uczestniczą dzieci i młodzież w trzech kategoriach: I grupa – uczniowie kl. I-IV, II grupa – uczniowie kl. V-VIII i III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych. W finale centralnym startują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Finał centralny składał się z dwóch części: eliminacji pisemnej i praktycznej oraz ścisłego finału ustnego. W pierwszej części trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu prewencji przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, historii pożarnictwa, czy działania i organizacji ochotniczych straży pożarnych. Następnie na uczestników czekały zadania praktyczne m.in.: rozpoznawanie sprzętu ratowniczego, zaopatrzenie medyczne urazu głowy, rany brzucha (wytrzewienie), resuscytacja niemowlaka czy osoby nieprzytomnej z zachowanym krążeniem. Finał ustny odbył się na forum przed jury konkursu.

Organizatorzy zapewnili finalistom ciekawe atrakcje edukacyjne w postaci zajęć praktycznych z zakresu pierwszej pomocy (promocja programu Pierwszy Ratownik), wykorzystania „Elektrośmieci”, robotyki dla odważnych (warsztaty CBiRNT) oraz możliwość zapoznania się z najnowszym we Wrześni samochodem pożarniczym PSP.

Województwo pomorskie reprezentowało 6 finalistów, którzy wcześniej zwyciężyli w eliminacjach gminnych, następnie w powiatowych i wojewódzkich. W finale centralnym startowało 32 zawodników w każdej kategorii wiekowej. Wśród nich byli nasi uczniowie Mateusz Pokrzywiński i Antonina Datta, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Karsinie.

Wyniki naszych uczniów:

10 miejsce ex aequo  (kl. I – IV) zdobył Mateusz Pokrzywiński

11 miejsce ex aequo  (kl. V – VIII) zdobyła Antonina Datta

Co warte podkreślenia, Mateusz startował w tym konkursie po raz pierwszy, a Antonina była w swojej grupie wiekowej najmłodszą uczestniczką! Z pewnością zdobyte przez nich doświadczenie będzie procentowało w kolejnych edycjach konkursu. Jesteśmy dumni z uzyskanych wyników naszych młodych adeptów pożarnictwa, którzy reprezentowali naszą gminę, powiat i województwo na szczeblu krajowym.

Krzysztof Datta

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google