ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”

B. Conkin

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi dziękuję za kolejny rok owocnej pracy na rzecz młodego pokolenia.

Życzę satysfakcji i zadowolenia z pełnienia swojego powołania. Niech Państwa służba będzie szanowana i doceniana.

Życzę też wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i dużo zdrowia.

Elżbieta Brzeska

Karsin, 14 października 2023 r.