POLITYKA OCHRONY DZIECI

W związku z obowiązkiem prawnym, dotyczącym wprowadzenia w życie standardów ochrony małoletnich zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do zapoznania się z dokumentem pt. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej im. W. Rogali w Karsinie”.

Zapisy w dokumencie podlegają ewaluacji, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje zmian. Można je zgłaszać do dyrekcji, pedagogów lub wychowawców.

Dyrektor – Elżbieta Brzeska

Kliknij link, który znajduje się niżej, aby zobaczyć zawartość pliku!

Polityka Ochrony Dzieci – plik pdf