WARSZTATY PROFILAKTYCZNE “BALANS”

W piątek 15 marca klasa 7 i 8 wzięła udział w 3 godzinnych warsztatach profilaktycznych pt. “Balans”.

Zajęcia prowadził Trener programu – osoba uprawniona do przeprowadzenia warsztatów z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.

Celem głównym Programu było ochrona młodzieży przed przemocą i cyberprzemocą oraz wzmocnienie czynników chroniących w zakresie uzależnień behawioralnych (ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od Internetu oraz urządzeń elektronicznych) wśród młodzieży szkolnej w wieku 10 – 15 lat poprzez poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie zrównoważonego podejścia do urządzeń elektronicznych i bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Warsztaty zrealizowano dzięki dofinansowaniu przez GOPS w Karsinie, w ramach współpracy w zakresie szeroko pojętej  profilaktyki wychowawczej.

Ewa Bal

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google