PROJEKT “UCZYMY PIERWSZEJ POMOCY”

– Uczymy pierwszej pomocy –

Przez kilka ostatnich miesięcy nasi uczniowie brali udział w projekcie edukacyjnym z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarna w Karsinie. W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć praktycznych mających na celu pokazanie dzieciom i młodzieży jak udzielić pomocy poszkodowanym w sytuacji zagrożenia życia. Ponadto, projekt zakładał zachęcenie i przygotowanie jak największej grupy dzieci i młodzieży oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do społecznej służby ratowniczej w szeregach OSP. Przeprowadzono też akcję rekrutacyjną do MDP, by pozyskać nowych członków.

Uczestnicy projektu mieli okazję doświadczyć, że udzielanie pierwszej pomocy nie jest umiejętnością zarezerwowaną tylko dla dorosłych. Zajęcia dla chętnych odbywały się po lekcjach i w czasie ferii zimowych. Instruktorami w formie wolontariatu byli strażacy ratownicy OSP Karsin, posiadający tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczniowie uczyli się m.in.: opatrywania ran, tamowania krwotoków, zaopatrywania oparzeń, postępowania na wypadek zadławień, zabezpieczania amputacji, resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Koszt zadania wyniósł 16.430 zł. Warto dodać, że na realizację projektu OSP w Karsinie pozyskała grant w kwocie 15.000 zł. ze środków Fundacji Enea. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego i szkoleniowego z zakresu ratownictwa medycznego.

Krzysztof Datta

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google