Warunki ubezpieczenia NWW dzieci

SZANOWNI RODZICE,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców spośród nadesłanych ofert ubezpieczenia dzieci zdecydowała się na kontynuację współpracy z Bezpieczny.pl ,  oferta wspólnie z Generali TU SA. 

W formule grupowej został wybrany wariant II za 44 zł  szkoła – płatne w szkole do 18  września (ubezpieczenie od 1.09.2020 r. do 31.08. 2021 r.)
Co zawiera w sobie ten wariant szkoła?

 • Suma ubezpieczenia z tytułu uszczerbku – 15 tys zł ( 150 zł /1% – 400 przypadków za które TU płaci).
 • Za każdy dzień pobytu z tytułu NNW – 30 zł ( nie musi być doba – ale dwie różne daty płatne do 180d.
 • Zwrot kosztów nabycia i naprawy protez i środków pomocniczych do kwoty 1500 zł – (temblaki, stabilizatory, wózki itp. – ważne z zalecenia lekarza i zbieram rachunki z danymi dziecka).
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NNW w tym odbudowa zębów stałych – do 1500 zł (podstawa skierowanie lekarza + rachunki za badania, zabiegi, operacje, rehabilitację z danymi dziecka).
 • Zdiagnozowanie poważnego zachorowania – 1000 zł (– 10 jednostek chorobowych- wyłączone choroby przewlekłe i wrodzone).
 • Pobyt dziecka w szpitalu z tytułu choroby (wymagane min. 5 dni w szpitalu) płacą ryczałtowo do 2 razy w roku po 200 zł.
 • Pobyt w szpitalu z tytułu diagnozy COVID 19 (2 dni w szpitalu) 200 zł.
 • Pobyt w szpitalu OIOM (48h) 200 zł.
 • Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 24 tys zł.
 • Śmierć z tytułu NNW – 15 tys zł.
 • Śmierć rodzica z tytułu NNW – 2 tys zł.
 • Klauzula kleszczowa  – szybka diagnostyka boreliozy (po 500 zł na wizytę u lekarza w celu wdrożenia diagnostyki po ukąszeniu przez kleszcza, 500 zł na koszty testów/badań w tym kierunku, 500 zł za rachunki na antybiotyki).
 • Zwrot kosztów wycieczki szkolnej do 500 zł jeżeli w dacie wyjazdu choroba lub wypadek.
 • Zwrot kosztów opłaty psychologa (śmierć rodzica, śmierć rodzeństwa, próba samobójcza, nękanie, poważne zachorowanie).
 • Wyczynowe uprawienie sportu  w zakresie bez zwyżki w składce! Ochrona 24h/dobę, łącznie z przynależnością do klubów sportowych.

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny
– Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

– Karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny


W razie pytań co do zakresu ubezpieczenia kontakt do Opiekuna :

Barbara Polańska-Matuszek

Tel 690 950 555

bmatuszek@bezpieczny.pl

Ścieżka zgłaszania roszczeń :

Roszczenia można zgłaszać po rozliczeniu się Szkoły z zapłaty składki :

Formularz zgłoszenia szkody do pobrania  tutaj: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-bezimienna

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

 1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bmatuszek@bezpieczny.pl – celem weryfikacji kompletności wniosku.
 2. listownie na adres:
  Generali T.U. S.A.
  Departament Centrum Likwidacji Szkód
 3. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa

z dopiskiem NNW szkolne