Warunki ubezpieczenia NWW dzieci

SZANOWNI RODZICE,

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 Nasza Szkoła wspólnie z Radą Rodziców zdecydowała się na wybór polisy NNW Ucznia  z Bezpieczny.pl ,  oferta wspólnie z Generali TU SA.

Wariant II  na sumę ubezpieczenia 15 tys. zł  (ubezpieczenie od 1.09.2023 r do 31.08. 2024 r)

Składka 52 płatna w terminach podanych przez wychowawców.
Co zawiera w sobie ten wariant II ?

 • Suma ubezpieczenia z tyt uszczerbku – 15 tys zł ( 150 zł /1% – 400 przypadków, za które TU płaci)
 • Za każdy dzień pobytu z tyt NNW – 30zł ( nie musi być doba – ale dwie różne daty płatne do 180dni)
 • Zwrot kosztów nabycia i naprawy protez i środków pomocniczych do kwoty 1500 zł – ( temblaki, stabilizatory, wózki,itp. – ważne z zalecenia lekarza i zbieram rachunki z danymi dziecka)
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NNW w tym odbudowa zębów stałych – do 1500 zł ( podstawa skierowanie lekarza + rachunki za badania, zabiegi, operacje, rehabilitację z danymi dziecka)
 • Zdiagnozowanie poważnego zachorowania – 1000 zł (– 10 jednostek chorobowych- wyłączone choroby przewlekłe i wrodzone)
 • Pobyt dziecka w szpitalu z tyt. Choroby ( wymagane min. 5 dni w szpitalu) płatność ryczałtowa do 2 razy w roku po 200 zł
 • Pobyt w szpitalu z tyt diagnozy covid 19 ( 2 dni w szpitalu) 200 zł
 • Pobyt w szpitalu OIOM ( 48h) 200 zł
 • Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 24 tys zł
 • Śmierć z tyt NNW – 15 tys zł
 • Śmierć rodzica z tyt. NNW -2 tys zł
 • Klauzula kleszczowa  – szybka diagnostyka boreliozy ( po 500 zł na wizytę u lekarza w celu wdrożenia diagnostyki po ukąszeniu przez kleszcza, 500 zł na koszty testów/badań w tym kierunku, 500 zł za rachunki na antybiotyki – mogą być paragony
 • Zwrot kosztów wycieczki szkolnej do 500 zł ( kiedy organizatorem była szkoła i w wyniku wypadku lub konieczności ambulatorium nie uczestniczyło.
 • Zwrot kosztów opłaty psychologa do 600 zł  (  w sytuacjach: śmierć rodzica, śmierć rodzeństwa , próba samobójcza ubezpieczonego, nękanie w środowisku rówieśniczym , poważne zachorownie ubezpieczonego)
 • Wyczynowe uprawienie sportu łącznie z przynależnością do klubów sportowych  w  zakresie bez zwyżki w składce! Ochrona 24h/dobę

– Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny
– Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

– karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny


W razie pytań co do zakresu ubezpieczenia  i likwidacji roszczeń kontakt do Opiekuna :

Barbara Polańska-Matuszek

Tel 690 950 555

bmatuszek@bezpieczny.pl

Ścieżka zgłaszania roszczeń :

II strona wniosku – potwierdzenie szkoły faktu uczestniczenia w ubezpieczeniu grupowym i podanie nr polisy ( pieczęć szkoły + certyfikat)

Formularz zgłoszenia szkody do pobrania  tutaj: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-bezimienna

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

 1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bmatuszek@bezpieczny.pl – celem weryfikacji kompletności wniosku lub

listownie na adres:
Generali T.U. S.A.
Departament Centrum Likwidacji Szkód , ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa z dopiskiem NNW szkolne