Miesięczne archiwum: styczeń 2023

XXXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W najbliższą niedzielę 29 stycznia odbędzie się XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W gminie Karsin zagramy już po raz 30! Tym razem postaramy się zebrać jak najwięcej środków na zakup specjalistycznego sprzętu do...

WYWIADÓWKA ŚRÓDROCZNA

11 stycznia 2023 r. odbyła się wywiadówka śródokresowa, która rozpoczęła się w Domu Kultury. W drugiej części odbyły spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami i opiekunami w salach lekcyjnych. Porządek wywiadówki: Prezentacja pracy szkoły...