WYWIADÓWKA ŚRÓDROCZNA

binary comment

11 stycznia 2023 r. odbyła się wywiadówka śródokresowa, która rozpoczęła się w Domu Kultury. W drugiej części odbyły spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami i opiekunami w salach lekcyjnych.

Porządek wywiadówki:

  1. Prezentacja pracy szkoły w minionym okresie (pokaz multimedialny) – p. A. Łosiński
  2. Analiza sytuacji wychowawczej w szkole – omówienie wyników ankiety diagnostycznej  –  p. E. Bal
  3. Informacja o realizacji w szkole programu pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – p. S. Głowacka
  4. Szkolenie profilaktyczne dla rodziców na temat „ Zagrożenie relacji rodzic – dziecko. Wpływ utartych schematów wychowawczych i komunikacyjnych na sposób postrzegania dzieci i młodzieży” – p. Patrycja Trawicka z Centrum Psychologiczno – Pedagogicznego w Rumii.
  5. Spotkania indywidualne i zbiorowe rodziców z wychowawcami klas.

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google