ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

25 czerwca w sali Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów. Na początku głos zabrała pani Dyrektor Elżbieta Brzeska, która posumowała pracę uczniów.  

“Jak wiecie był to rok nietypowy, bo w większości czasu spędzony w domach przy monitorach laptopów. Może dlatego wasze wyniki są różne i w niektórych obszarach odbiegają od wyników poprzednich roczników absolwentów.

Klasa VIIIa uzyskała średnią ocen z wszystkich przedmiotów 3.94, a klasa VIIIb – 3.86. Niestety bywało lepiej. Spośród wszystkich absolwentów 39% otrzymało z zachowania oceny wzorowe i 27%  oceny naganne. Niestety oceny z zachowania też bywały lepsze. Średnia frekwencja klasy VIIIa – to 85.23% obecności, a klasy VIIIb – 88.44%. I tu również bywało lepiej.

Bardziej pocieszające są wyniki indywidualne.

Dwóch absolwentów otrzymało średnią ocen 6.0. Są to Justyna Lorek z klasy VIIIa i Piotr Jarząbek z klasy VIIIb. Wysoką średnią ocen zdobyli też Wiktoria Żabińska, Joanna Dobek, Paweł Rogacki, Wiktoria Tylkowska, Antonina Wieteska i Piotr Widera.

Ponieważ są tu też obecni uczniowie klas VII muszę wspomnieć, że i wśród tych uczniów są tacy, którzy uzyskali średnią 6,0. Są to Tymoteusz Datta z VII a i Paulina Schroeder z VII b.

Absolwenci z oceną wzorowa z zachowania w klasie VIIIa to Wiktoria Kowalczyk, Justyna Lorek, Paweł Rogacki, Wiktoria Tylkowska, Piotr Widera i Wiktoria Żabińska, a w klasie VIIIb to Joanna Dobek, Krystian Frymark, Piotr Jarząbek, Mateusz Narloch. Dawid Serkowski, Natalia Szmidt i Antonina Wieteska.

Najwyższą frekwencję wśród absolwentów, przekraczającą 98%, uzyskali Piotr Widera, Mateusz Narloch, Dawid Serkowski i Piotr Jarząbek. Natomiast wśród uczniów klas VII niepodważalną rekordzistką jest Weronika Tulula ze 100% obecnością na lekcjach, a tuż za nią klasyfikuje się jej siostra Patrycja.

Braliście udział w różnych konkursach i zawodach, gdzie osiągaliście wysokie lokaty.

Tu prym wiedzie Piotr Jarząbek, który jest podwójnym laureatem I miejsca etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej dla uczniów szkoły podstawowej, zorganizowanej w ramach projektu Zdolni z Pomorza – z chemii i z  kompetencji społecznych. Jest też laureatem I miejsca Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda. 

Wielkie gratulacje Piotrze!!!       

Byliście też bardzo aktywni na rzecz społeczności szkolnej. I za to chciałabym szczególnie podziękować: Joannie Dobek, Justynie Lorek, Wiktorii Żabińskiej i Wiktorii Tylkowskiej za kreatywną pracę w Samorządzie Uczniowskim;  Antoninie Wietesce i Joannie Dobek za sumienne prowadzenie szkolnego sklepiku a Dawidowi Serkowskiemu, Mateuszowi Narlochowi i Piotrowi Jarząbkowi za umilanie uczniom przerw w szkolnym radiowęźle”.

Swoich starszych kolegów pożegnali uczniowie klas siódmych, którzy zaśpiewali piosenki i wręczyli absolwentom małe upominki. Nie obyło się również bez montażu starych fotografii z uroczystości, w których brali udział tegoroczni absolwenci. Zdjęcia wybrał i zmontował w całość Sebastian Hering z klasy VIIb.

W czasie spotkania też pożegnaliśmy panie, które skończyły pracę w naszej szkole: pp. Janinę Kowalewską, Martę Narloch oraz Agnieszkę Szulc.  

 

Kliknij, aby zobaczyć pokaz slajdów