NOWE PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII W KLASACH I – III

Uwaga! Rodzice uczniów klas I-III !

Od września 2021 r. zmieniają się podręczniki do religii dla klas I-III.

Obowiązywać będą następujące tytuły:

  • Klasa I – „Poznaję Boży Świat”, wyd. JEDNOŚĆ;
  • Klasa II – „Odkrywam Królestwo Boże”, wyd. JEDNOŚĆ;
  • Klasa III – „Jezus jest z nami” podręcznik + ćwiczenia, wyd. JEDNOŚĆ.