WYNIKI KONKURSU “ORZEŁ BIAŁY – GODŁO POLSKI”

10 listopada w naszej szkole zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „ORZEŁ BIAŁY – GODŁO POLSKI”. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas I – III.

Jury konkursowe miało bardzo trudne zadanie z przydzieleniem odpowiednich miejsc. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. Jednak odwołując się do kryteriów oceniania jury zwróciło szczególną uwagę na: format pracy, samodzielność, pomysłowość oraz technikę wykonania.

Oto wyniki:

I miejsce – Amelia Mankiewicz z klasy II a oraz Piotr Kielbratowski z klasy II b

II miejsce – Martyna Łukowicz z klasy II a

III miejsce – Jakub Libera z klasy I b oraz Jan Czapiewski z klasy IIIa

Wyróżnienia: Maria Jarzembska z klasy I b, Stanisław Rogacki z klasy I b oraz Patryk Synak z klasy IIIb.

Osoby nagrodzone otrzymały dyplom oraz nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik konkursu otrzymał pisemną pochwałę i ocenę celującą.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej wszystkich prac konkursowych.

Opr. Małgorzata Pokrzywińska