PROJEKT “UMIEM PŁYWAĆ” – PODSUMOWANIE

Uczniowie klas III naszej szkoły i troje uczniów z klasy IIb od 23.09. do 2.12.br w liczbie 30 uczestników przeszli kurs nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać”.

Zajęcia sportowe zostały współfinansowane  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego oraz Samorząd Gminny, a przeprowadzone przez Centrum Park w Chojnicach. Celem głównym zajęć było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci w środowisku wodnym oraz nabywanie przez nie podstawowych umiejętności pływania, a także uświadomienie dzieciom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą nauka tej ważnej umiejętności.

Zajęcia odbywały się zgodnie z założonym programem i harmonogramem. Pod kierunkiem instruktorów w 20-to godzinnym cyklu zajęć uczniowie poznawali tajniki umiejętności pływackich. Opiekę nad dziećmi sprawowali również nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z niecierpliwością czekały na kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się po zakończeniu lekcji.

Uczniowie składają serdeczne podziękowania instruktorom Centrum Park w Chojnicach za przekazanie umiejętności pływackich, a firmie ROBUS za zasponsorowanie pysznego posiłku na zakończenie cyklu spotkań.

DZIĘKUJEMY!!!

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google