WIGILIJNY WIECZÓR – MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY

Wigilijny wieczór – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Wincentego Rogali w Karsinie.

opr. Elżbieta Łosinska, Krzysztof Datta
montaż video: Anna Łosinska