50 LAT REGIONALNEJ IZBY PAMIĄTEK

 

50 lat Regionalnej Izby Pamiątek

W  roku 2021 minęła 50. rocznica otwarcia w Szkole Podstawowej w Karsinie Regionalnej Izby Pamiątek. Powstanie RIP to inicjatywa osób zaangażowanych wówczas w ochronę lokalnego dziedzictwa. Przez ten czas Izba trzykrotnie zmieniała wystrój, ponieważ nieustannie przybywało eksponatów. Dzisiaj mieści się dużej sali, która jest jednocześnie salą lekcyjną, w której prowadzone są lekcje historii. Większość eksponatów to przedmioty, używane dawniej w gospodarstwach domowych, rolniczych i warsztatach rzemieślniczych. W Izbie gromadzone są też stare książki i pieniądze oraz wytwory lokalnych artystów. Sporą część zbiorów stanowią stare fotografie, archiwalne dokumenty, a także elementy dziedzictwa niematerialnego, m.in. wspomnienia, pamiętniki i kroniki. Wszystko to prezentowane jest na wystawach, spośród których najokazalsza to rekonstrukcja wnętrza chaty chłopskiej.  Ale są też wystawy ścienne i w gablotach.

Najnowsza wystawa nosi tytuł „Biżuteria naszych przodków” i przygotowana została z okazji okrągłej rocznicy istnienia naszej Izby.  Eksponaty na wystawę tę, podobnie jak na wszystkie pozostałe, pozyskane zostały od okolicznych mieszkańców. Dziękuję uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie w nieustanne wzbogacanie naszych zbiorów. Zachęcam do dalszych działań w tym kierunku, bowiem gromadzenie śladów życia i pracy naszych przodków w RIP jest często jedyną szansą na ich ocalenie.

Elżbieta Brzeska