POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

24 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnanie absolwentów naszej szkoły. Na salę Domu Kultury przybyli uczniowie, nauczyciele oraz niektórzy rodzice. Gościliśmy także wójta gminy pana Romana Brunke oraz przedstawicielkę firmy Sylva panią Monikę Malak.    

Po odśpiewaniu hymnu pani dyrektor Elżbieta Brzeska przedstawiła informację o wynikach klasyfikacji absolwentów oraz pozostałych uczniów.

50 absolwentów otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Średnia waszych ocen, obliczona z uwzględnieniem wszystkich przedmiotów to 4,06. Najwyższą średnią w klasie VIIIa uzyskał Tymoteusz Datta 6,00 i Amelia Pastwa – 5,78, a w klasie VIIIb Paulina Schroeder – 5,78 i Przemysław Lorek – 5,65. Z klasy VIIIa aż 7. uczniów otrzyma świadectwo z wyróżnieniem: Tymoteusz Datta, Julia Hapka, Tomasz Knitter, Aleksandra Laska, Amelia Pastwa, Amelia Przytarska i Agata Zemke, natomiast w klasy VIIIb 5.: Joanna Janikowska, Justyna Janikowska, Marta Konieczna, Przemysław Lorek i Paulina Schroeder.

Pani dyrektor podsumowała także aktywność uczniów.

Byliście też, jak już wspomniałam, bardzo aktywni na rzecz społeczności szkolnej. I za to chciałabym szczególnie podziękować: Paulinie Schroeder, Zuzannie Lorek i Marcie Koniecznej za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim;  Karolinie Mazurze, Agnieszce Stosik, Aleksandrze Lasce, Mateuszowi Zabrockiemu, Patrykowi Bokowi i Hubertowi Jarzembskiemu za sumienne prowadzenie szkolnego sklepiku, a Nikodemowi Lipskiemu, Mikołajowi Czapiewskiemu, Sebastianowi Heringowi i Kacprowi Gromowskiemu  za umilanie uczniom przerw w szkolnym radiowęźle.

Następnie pani dyrektor przedstawiła najważniejsze sukcesy w konkursach wiedzy i zawodach sportowych.

Tytuł finalisty Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z historii dla Wojciecha Wojaka

Tytuł Laureata I miejsca etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z kompetencji społecznych dla Wojciecha Wojaka

Tytuł Laureata I miejsca etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z chemii dla Wojciecha Wojaka

Tytuł Laureata II miejsca etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z chemii dla Tymoteusza Datty

I miejsce dla Antoniny Datty z klasy IVB w kategorii klas I-IV najpierw w eliminacjach powiatowych, a potem w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

III miejsce w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla Mateusza Zabrockiego.

Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego XIII Konkursu Diecezji Pelplińskiej dla: Antoniny Datty, Zuzanny Lorek, Mariki Michałowskiej, Zuzanny Zemke.

I miejsce w etapie rejonowym XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” dla Pawła Dobbka.

II miejsce w rejonowym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – Paulina Schroeder, Wojciech Wojak, Zuzanna Lorek.

I miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Baśnie i legendy kaszubskie”  – Lena Wieteska.

II miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Baśnie i legendy kaszubskie” – Antonina Datta.

Wyróżnienie w X Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Baśnie i legendy kaszubskie” – Iga Wieteska.

Nasza szkoła zdobyła III miejsce w ogólnopolskiej akcji pomocy „Podręczniki za grosiki – solidarność szkolna nie na granic”, organizowanej przez fundację DZIECI AFRYKI.

Oto najważniejsze sukcesy sportowe:

Zespołowe:

I miejsce w powiecie, I miejsce w Półfinałach Wojewódzkich i V miejsce w Finałach Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców.

II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej Chłopców.

III miejsce dziewcząt w Powiatowych Przełajowych Biegach Sztafetowych.

Liczne sukcesy o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej naszych uczennic z zespołu Paradise w turniejach tańca nowoczesnego – spośród członkiń wymienię tylko tegoroczne absolwentki: Amelia Przytarska, Kornelia Knitter, Natalia Perzanowska, Wiktoria Wesołowska i Oliwia Westfal.

Indywidualne:

II miejsce w biegu na 300 m w Powiatowych Igrzyskach Lekkoatletycznych – Wiktora Tylkowskiego.

II miejsce w Indywidualnych Powiatowych Biegach Przełajowych i uzyskanie kwalifikacji udziału w zawodach wojewódzkich – Zuzanny Lorek.

II miejsce w biegu na 100 m w Powiatowych Igrzyskach Lekkoatletycznych – Aleksandry Laski

III miejsce w biegu na 1000 m w Powiatowych Igrzyskach Lekkoatletycznych – Przemysława Lorka.

Największy sukces osiągnęła w tym roku Lenka Wieteska z klasy IVb, która została powołana do Polskiej Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata, które odbyły się 17 czerwca w Budapeszcie. Zajęła tam 8 miejsce w kategorii indywidualnej tańca nowoczesnego dzieci do lat 11.

Najlepszym Absolwentem Szkoły został TYMOTEUSZ DATTA. Jego średnia ocen to 6,00. Aktywny na lekcjach i godnie reprezentujący szkołę na zewnątrz, laureat i finalista kilku konkursów wiedzy, a także zawodnik szkolnej drużyny piłki nożnej, która ma na swoim koncie znaczące sukcesy sportowe.

Tymek otrzymał NAGRODĘ FINANSOWĄ WÓJTA GMINY KARSIN, którą osobiście wręczył pan Wójt. Natomiast nagrodę rzeczową Tymoteuszowi wręczyła pani Monika Malak z firmy Sylva.

Na uroczystość zaproszono rodziców Tymka Datty, którym serdecznie pogratulowano wzorowego wychowania syna i życzono dalszych sukcesów wychowawczych i zadowolenia z jego kolejnych osiągnięć.

Wójt Gminy Karsin ufundował dwie nagrody rzeczowe. Jedną z nich otrzymała Antonina Datta za zajęcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Drugą nagrodę otrzymała Lenka Wieteska zajęcie na Mistrzostwach Świata 8. miejsca w kategorii indywidualnej tańca nowoczesnego dzieci do lat 11.

Na naszej uroczystości byli obecni również rodzice Agaty (tegorocznej absolwentki), Wiktorii i Zuzanny Zemke, którym podziękowano za wzorową postawę rodzicielską, aktywność na rzecz szkoły, niezwykłe zaangażowanie w szkolne przedsięwzięcia i owocną współpracę. 

Pani dyrektor podziękowała też mamie Konrada Sumionki za pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Rodziców, dodając że ma nadzieję na kontynuację współpracy z panią Anną.

Po wręczeniu wyróżniającym się uczniom nagród książkowych i stypendiów siódmoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny, którym pożegnali się ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami. Na zakończenie tej części każdy absolwent otrzymał piękną laurkę, grawerowany długopis oraz… muffinkę!!!

Spore poruszenie i wesołość wśród absolwentów wywołał pokaz wybranych zdjęć pt: “Absolwenci 2022 na starej fotografii”.

Na koniec głos zabrali absolwenci, którzy skierowali do wszystkich pożegnalne słowa podziękowania. Również wychowawcy klas ósmych wygłosili słowa pożegnania do swoich wychowanków.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

Wszystkim Absolwentom 2022 życzymy wszystkiego naj….

PS
Dziękujemy panu Henrykowi Szultce – Dyrektorowi Domu Kultury w Karsinie za udostępnienie sali Domu Kultury.

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google