SZKOLNY KONKURS O JANIE PAWLE II

SZKOLNY KONKURS O JANIE PAWLE II

1. CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Karsinie. 

Celem konkursu jest:

  • poznawanie życiorysu i najważniejszych wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II,
  • uczczenie pamięci Jana Pawła II w rocznicę Jego wyboru na stolicę apostolską,
  • kształcenie szacunku do Papieża – Wielkiego Polaka,
  • rozwijanie umiejętności partnerskiej rywalizacji.

2. PRZEBIEG KONKURSU

I.

Zapoznanie dzieci z życiorysem i przebiegiem pontyfikatu Jana Pawła II na zajęciach katechezy. Głośne czytanie książek Joanny Krzyżanek pt. „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem” i „O tym jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską”. Nauka piosenek; „Wadowice”, „Barka” i „Abba Ojcze”.

Przekazanie zestawów pytań, dotyczących życia i działalności Jana Pawła II, dla uczniów klas V – VIII  deklarujących wzięcie udziału w konkursie.

II.

Uczniowie z klas I – IV mogą wziąć udział w konkursie rysunkowym „Jan Paweł II i dzieci” (klasy I –II) oraz „Jan Paweł II pielgrzym” – (klasy III – IV). Należy przygotować pracę, technika dowolna, format A4, przedstawiającą Papieża Jana Pawła II.
Komisja konkursowa przy ocenie prac zwróci szczególną uwagę na kreatywność i samodzielność wykonania. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na szkolnej wystawie.
Termin składania prac 12 października 2022 r. –  do swojego katechety.

Uczniowie klas V – VIII mogą wziąć udział w konkursie wiedzy przygotowując się według otrzymanego zestawu pytań i poznając w ten sposób życie Świętego Jana Pawła II.
Termin testu 12, 13 październik 2022 r.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas katechez.

Zachęcamy do udziału!

Organizatorzy Katecheci