PROMESA DLA MDP KARSIN

W Polsce jest ponad 6.200 Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Strażackich, w których działa ponad 76 tys. dzieci i młodzieży. MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Dolną granicę wieku wyznacza statut danej OSP. MDP Karsin skupia obecnie 22 osoby.

Kilkanaście dni temu sala Domu Kultury w Karsinie odbyła się uroczystość wręczenie promes dla 47 najaktywniejszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z trzech powiatów: kościerskiego, kartuskiego oraz starogardzkiego. Pieniądze przeznaczone są na sprzęt, umundurowanie, wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny. Wśród nagrodzonych znalazła się MDP Karsin, która otrzymała dotację w kwocie 8.000 zł. To dla nas duża radość i ogromne wyróżnienie znaleźć się w tym gronie.

W imieniu MDP OSP Karsin promesę z rąk Wojewody Pomorskiego odebrała nasza uczennica druhna Antonina Datta, w asyście opiekuna drużyny.

opr. Krzysztof Datta.

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google