UKRAIŃSKIE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Nasza biblioteka szkolna nawiązała niedawno kontakt z Fundacją Powszechnego Czytania, której celem jest m.in. podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. Fundacja zaangażowała się także w program pomocy dla przebywających w Polsce dzieci z Ukrainy pod hasłem „Książka chroni”.

Uczniowie, którzy przybyli do naszej szkoły zza wschodniej granicy, coraz lepiej posługują się językiem polskim, ale mimo wszystko czytanie bardziej obszernych tekstów, w tym lektur obowiązkowych, sprawia im niemałe kłopoty.

To właśnie dla nich udało się pozyskać w Fundacji dar w postaci kilkunastu książek w języku ukraińskim. Są to książki o zróżnicowanej tematyce dla dzieci w różnym wieku, zarówno polskich autorów, jak i ukraińskich. Część z nich znalazła już swoich pierwszych czytelników.

Niewykluczone, że ukraiński księgozbiór jeszcze się powiększy i wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.

Sylwia Głowacka