SZKOLNA LIGA ZADANIOWA

SZKOLNA  LIGA  ZADANIOWA
CZYLI  KONKURS  NA  MATEMATYCZNEGO  MISTRZA 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VIII.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień matematycznych uczniów;
 2. Kształcenie zdolności logicznego myślenia.
 3. Kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju  związków i zależności.
 4. Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej.
 5. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych.
 6. Promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką.

Regulamin

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń z klas IV – VIII  Szkoły Podstawowej w Karsinie.
 2. Konkurs będzie składał się z dwóch części:
  • pierwsza będzie trwać od 31 marca do 10 maja.
  • druga część  to finał, który odbędzie się w szkole w połowie maja.
 3. Na rozpoczęcie konkursu podana będzie seria zadań, w  kategoriach: klasy IV, klasy V, klasy VI,  klasy VII oraz klasy VIII.
Szkolna Liga Zadaniowa – regulamin i zadania – pobierz plik pdf

Zapraszam!
Elżbieta Łosinska, Aleksandra Ossowska, Mariusz Ossowski