OTWP – ELIMINACJE GMINNE

OTWP – ELIMINACJE GMINNE

Dnia 31 marca 2023r. w Szkole Podstawowej w Karsinie  odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie udział wzięło 18 uczestników ze szkoły z Osowa, Wiela i Karsina oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Osowo i OSP Karsin. Uczestnicy eliminacji gminnych zostali wcześniej wyłonieniu podczas eliminacji środowiskowych.

Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą z zakresu ruchu pożarniczego, znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Eliminacje gminne składały się z dwóch części: test wiedzy oraz etap ustny. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: Krzysztof Datta (komendant gminny ZOSP), Sabina Kulas, Krzysztof Narloch i Jakub Miloch. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Karsinie i ZOG ZOSP RP w Karsinie.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji Gminę Karsin na etapie powiatowym będą reprezentować:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV)

Mateusz Pokrzywiński – MDP Karsin 

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII)

Antonina Datta – MDP Karsin

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

Martyna Zabrocka – MDP Osowo    

Życzymy naszym reprezentantom powodzenia na eliminacjach powiatowych!

opr. Krzysztof Datta

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google