MARSZOBIEG DO SZCZĘŚLIWEGO DZIECIŃSTWA

Marszobieg do szczęśliwego dzieciństwa
Impreza szkolna z okazji Dnia Dziecka
dla klas IV -VIII

Cel imprezy: promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, zapobieganie przemocy wobec dzieci.

Trasa marszobiegu: Karsin – Bąk, będzie oznaczona (trzeba zdobyć pieczątkę w punkcie kontrolnym, który będzie na trasie, aby brać udział w losowaniu nagród oraz żeby mieć możliwość zdobycia punktu dla swojej klasy). Trasę będzie zabezpieczać OSP Karsin.

Termin: 1.06.2023 r., godzina 10:00

Najważniejsze informacje o imprezie:

  • Uczniowie klas IV – VIII pod opieką wychowawców przechodzą przez ulicę na drogę do Abisynii, gdzie odbędzie się start o godzinie 10:00.
  • Każdy uczeń dostanie mapkę trasy, którą podpisuje (imię, nazwisko i klasa, do której uczęszcza).
  • Na trasie trzeba zaliczyć obowiązkowo punkt kontrolny, na którym otrzymuje się pieczątkę na mapce.
  • Po przybyciu na metę uczniowie oddają mapkę, która będzie brała udział w losowaniu nagród.
  • Z każdej klasy 10 uczniów, którzy pierwsi dotrą do mety otrzymują punkty dla swojej klasy, które będą zsumowane.
  • Zwycięża klasa, która zbierze największą ilość punktów.

    Nagrodą jest wycieczka rowerowa do OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO eFKa w WIELU, ognisko i pieczenie kiełbasek.
    Każdy wychowawca jest odpowiedzialny za swoją klasę.

Organizatorzy:

Iwona Laska
Henryk Szultka
Wiolleta Ulińska