UROCZYSTE POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW

22 czerwca (czwartek) 2023 r. o godz. 16:00 w sali Domu Kultury w Karsinie odbyła się uroczystość pożegnania 46 absolwentów klas ósmych. Na tę uroczystość zaproszono rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz nauczycieli.

Na początku pani Dyrektor Elżbieta Brzeska zaprezentowała i podsumowała największe sukcesy naszych absolwentów.

Najwyższą średnią w klasie VIII a uzyskał Wojciech Wojak – 6,00 i Oliwier Słomiński – 5,50, a w klasie VIII b – Zuzanna Lorek i Aleksandra Krut – 6,00 oraz Patrycja Pokrzywińska i Paweł Dobbek – 5,50.

Z klasy VIII a 5 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem: Wojciech Wojak, Oliwier Słomiński, Wiktoria Zemke, Paweł Ossowski, Patrycja Weltrowska, natomiast z klasy VIIIb aż 8: Zuzanna Lorek, Aleksandra Krut, Patrycja Pokrzywińska, Paweł Dobbek, Alicja Narloch, Karolina Serkowska, Mateusz Zabrocki i Damian Narloch.

NAJLEPSZY TEGOROCZNY ABSOLWENT

NAJLEPSZYM TEGOROCZNYM ABSOLWENTEM został Wojciech Wojak. Jego osiągnięcia:

 1. Laureat kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii;
 2. Finalista kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki;
 3. Laureat etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z Informatyki.
 4. Laureat etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z Przedmiotów Rozwijających Kompetencje Społeczne.
 5. Laureat etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z Chemii.
 6. Brązowy Medalista w Ogólnopolskim Konkursie Mistrz Programowania 2023.
 7. Kwalifikacja do zawodów II stopnia XVII Olimpiady Informatycznej Juniorów.

WOJTEK został nominowany do NAGRODY WÓJTA GMINY KARSIN dla NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA oraz do stypendium za wysokie wyniki w nauce. Obydwa te wyróżnienia wręczył Wojtkowi pan wójt w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w piątek 23 czerwca.

STYPENDIUM WÓJTA GMINY KARSIN OTRZYMALI:

 • Zuzanna Lorek, średnia ocen – 6,00. Jest Laureatką (I miejsce) etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z biologii.
 • Aleksandra Krut, średnia ocen – 6,00. Ola zdobyła I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej w kategorii poezji śpiewnej.
 • Patrycja Pokrzywińska – średnia ocen 5,50.
 • Oliwier Słomiński – średnia ocen 5,50
 • Paweł Dobek – średnia ocen 5,50.
 • Wiktoria Zemke – FINALISTKA etapu wojewódzkiego konkursu religijnego, zorganizowanego przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej i Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie.

Alicja Narloch i Karolina Serkowska za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymały nagrodę pieniężną, ufundowaną przez firmę „SYLVA” z Wiela.

Za sumienne prowadzenie szkolnego sklepiku podziękowano: Nadii Węsierskiej i Wiktorii Knitter, a Zosi Kowalskiej, Patrycji Weltrowskiej, Magdzie Fierek i Zosi Fiał  za umilanie uczniom przerw w szkolnym radiowęźle.

Pani Dyrektor wyróżniła także Wiktorię Knitter, która wielokrotnie organizowała klasowe uroczystości, mobilizowała koleżanki i kolegów do aktywności na rzecz klasy i szkoły, była świetną organizatorką oraz dobrym duchem klasy VIII a.  

Dawid Gołuński to absolwent, który nie opuścił ani jednego dnia w szkole.

Pani Dyrektor podziękowała absolwentom za osiem wspólnie spędzonych lat, w których mogliśmy się cieszyć z ich sukcesów, dokonań i rozwoju. Podziękowała też wychowawcom i nauczycielom za konsekwencję, cierpliwość i wyrozumiałość. Kończąc, życzyła absolwentom zasłużonych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. 

W drugiej części uroczystości absolwentów pożegnali uczniowie klasy siódmej i ich młodsi koledzy i koleżanki, którzy przygotowali na tę okazję montaż słowno-muzyczny.

Na koniec spotkania wszyscy zgromadzeni obejrzeli naszych ośmoklasistów na starych fotografiach i filmach, które wybrali wychowawcy, a w całość złożył pan Grzegorz Bławat.

W czasie spotkania w imieniu uczniów głos zabrali Zuzanna Lorek i Wojtek Wojak, a w imieniu wychowawców pożegnanie wygłosiła pani Sylwia Głowacka.

Wychowawcami klas ósmych byli p. Sylwia Głowacka oraz p. Grzegorz Bławat.

opr. Grzegorz Bławat

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google

PRZEMÓWIENIA ABSOLWENTÓW I PANI SYLWII

Pożegnanie montaż słowno-muzyczny