MINECRAFT EDUCATION ZA DARMO!

Minecraft Education to edukacyjna wersja znanej i uwielbianej na całym świecie gry wideo. Teraz, w wyniku współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Microsoft w ramach programu Laboratoria Przyszłości, dostępna jest dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (od klasy 4) i ponadpodstawowych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. 

Buduj z Minecraft Education, czyli Szkoła ucząca z Microsoft Education, to inicjatywa, dzięki której uzyskują oni bezpłatny dostęp do gotowych lekcji. Propozycje zajęć dla wszystkich klas zostały przygotowane przez nauczycieli z całego świata. Istnieje także możliwość stworzenia i zgłoszenia własnych lekcji. Dodatkowo dzięki opracowanym przez Microsoft Polska autorskim mapom do Minecraft Education, uwzględniającym dostosowaną do potrzeb polskich nauczycieli obudową metodyczną, polscy uczniowie mają szansę na naukę w uwielbianym przez nich sześciennym świecie.

Zapraszamy do eksplorowania światów
Minecraft Education:

  1. Minecraft dla 5‑klasisty wraz z obudową metodyczną dla nauczycieli i kartami pracy dla uczniów – sprzyja realizowaniu podstawy programowej z  języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki, biologii i geografii.
  2. Mówię po polsku z Minecraft! wraz z obudową metodyczną dla nauczycieli i kartami pracy dla dzieci ukraińskich – ta pomoc dydaktyczna, wykorzystująca ponadnarodowy język gry, która znana jest tysiącom dzieci na całym świecie, wspiera je w nauce języka polskiego. 
  3. Cybercraft wraz z obudową metodyczną dla nauczycieli i kartami pracy dla uczniów – uczy, jak bezpiecznie korzystać z sieci. 

Warto spróbować już teraz, bo dostęp do bezpłatnej próbnej wersji Minecraft Education (licencja trial – ograniczona czasowo, dająca dostęp do pełnej funkcjonalności) będzie aktywny do 6 maja 2024 roku.

Jak uzyskać dostęp do gry?

  1. Pobierz aplikację Minecraft Education ze strony https://education.minecraft.net/en-us/get-started/downloadOtwiera się w nowym oknie. Wielkość pliku, który zostanie pobrany to ok. 1GB. Wymagany jest system Windows 10 lub Windows 11.
  2. Do aplikacji logujemy się danymi konta Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej uzyskanymi ze szkoły, np. loginem 1234567831096, do którego należy dodać rozszerzenie .zpe.gov.pl, i hasłem, którego używamy do logowania się do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej np: 1234567831096@zpe.gov.pl.

Jak uzyskać dane logowania do ZPE?

Nauczyciel i uczeń powinni zalogować się na swoje konta, korzystając z danych (loginów i haseł) otrzymanych od dyrektora szkoły. 

Uczniu! Jeżeli nie otrzymałeś loginu i hasła do ZPE w szkole, zapytaj o nie swojego nauczyciela.

Nauczycielu! Jeżeli nie uzyskałeś danych logowania dla siebie oraz uczniów z SIO, zgłoś się do dyrektora placówki.

UWAGA! Jeżeli uczeń lub nauczyciel posiada konto z samodzielnej rejestracji, nie będzie miał dostępu do gry po zalogowaniu się danymi tego konta. Tylko login i hasło uzyskane z SIO uprawniają do pobrania gry i umożliwiają skorzystanie z jej pełnej funkcjonalności.

Więcej informacji uzyskasz u p. Grzegorza Bławata.

opr. Grzegorz Bławat