MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 10 listopada odbył się apel upamiętniający kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie i uczennice klasy VI a i b zaprezentowali pieśni i wiersze przypominające smutny dla Polski okres zaborów oraz ponowny jej powrót na mapę Europy.   

Zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości, 11 listopada 1918 r., kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię.  Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane.

Po występach naszych dzieci głos zabrał pan Dyrektor Aleksander Łosinski, który w kilku zdaniach rozszerzył naszą wiedzę na temat Święta Niepodległości.

Na koniec uroczystości panie bibliotekarki wręczyły nagrody uczniom, którzy zajęli czołowe miejsca w dwóch konkursach organizowanych przez szkolną bibliotekę.

Joanna Narloch,
Grzegorz Bławat

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google