PIERWSZE SPOTKANIE SKO

29 listopada 2023 r. uczniowie klas pierwszych mieli okazję zapoznać  się ze Szkolną Kasą Oszczędności działającą w naszej szkole. Celem spotkania z pierwszakami jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi na książeczce SKO. Uczniowie z klasy IVB krótką inscenizacją oraz piosenkami zachęcali młodszych kolegów i koleżanki do oszczędzania, natomiast opiekun SKO wyjaśnił, jak można zostać jego członkiem. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali upominki.

Zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły do oszczędzania w SKO.

Opiekun SKO Barbara Pobłocka

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google