DWA WYWIADY Z … TABLICZKĄ MNOŻENIA!

17 listopada br. nasza szkoła wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Tego dnia uczniowie klas czwartych i piątych podczas lekcji matematyki uczestniczyli w quizach, grach i zabawach logicznych związanych z tabliczką mnożenia. Zostali również poproszeni o wykazanie się talentem podczas układania rymowanek związanych z bohaterką tego dnia.

Uczniowie klas szóstych stanęli przed trudniejszym zadaniem i mogli spróbować swoich sił podejmując próbę napisania wywiadu z …tabliczką mnożenia.

Efekty uczniowskiej twórczości można oglądać i przeczytać na okolicznościowej gazetce na szkolnym korytarzu.

Nauczyciele matematyki

WYWIAD I

– Dzień dobry. Jest dziś z nami niecodzienny gość – oto TABLICZKA MNOŻENIA. Kto i kiedy Cię wymyślił? Proszę o szczegółową odpowiedź. Myślę, że ciekawi to wielu uczniów.

– Dzień dobry. Za mojego twórcę uważa się Pitagorasa. Dlatego też w wielu krajach na tabliczkę mnożenia mówi się tabliczka Pitagorasa. W Chinach znaleziono tabliczkę, której wiek szacuje się na 2300 lat. Przez to określono ją mianem „najstarszej tabliczki mnożenia na świecie”.

– Czy faktycznie bliska znajomość z Tobą jest aż tak uczniom potrzebna?

– Bez znajomości tabliczki mnożenia nie uda się opanować trudniejszych zagadnień matematycznych. Mnożenie potrzebne jest nawet na geometrii, przy poznawaniu funkcji, ale także podczas fizyki, czy chemii. Tabliczka mnożenia sprawia trudności nie tylko dzieciom, ale często też dorosłym.

– A jak to jest z mnożeniem przez 0?

– Mnożenie przez zero? To nie żaden pic! Wynikiem jest zawsze zwyczajne nic!

– Jaka jest tajemnica w mnożeniu przez 9? Zdradzisz nam ten sekret?

To proste – w wyniku cyfry dziesiątek i jedności tworzą sumę 9, np. 9 · 4 = 36, a 3+ 6 = 9.

– A o co chodzi z tą przemiennością?

Przemienność mnożenia mówi o tym, że jeśli zamienimy miejscami czynniki, to otrzymamy taki sam wynik, 100 razy 3, to to samo, co 3 razy 100, wystarczy 3 razy dodać do siebie liczbę 100.

– I jeszcze ostatnie pytanie – co świadczy o tym, iż mnożenie jest łączne? Wiesz coś na ten temat?

Łączność mnożenia, czyli pogrupowanie czynników według naszych upodobań, np. poprzez wstawienie nawiasów, nie ma wpływu na wynik.

– Bardzo dziękuję za rozmowę, I do zobaczenia za rok.

Z TABLICZKĄ MNOŻENIA rozmawiała
Aleksandra Burchat z kl. VI b

WYWIAD II

Kornelia Wojak – Dzień dobry.

Tabliczka MnożeniaDzień dobry.

K. W. – Jak się Pani nazywa?

T. M. – Tabliczka Mnożenia. W niektórych krajach nazywają mnie tabliczką Pitagorasa.

K. W. – Dlaczego tabliczką Pitagorasa?

T. M. – Ponieważ za mojego twórcę uważa się Pitagorasa.

K. W. – Ile ma Pani lat?

T. M. – W Chinach znaleziono mnie już 2300 lat temu, ale posługiwali się mną już mieszkańcy starożytnego Babilonu, co miało miejsce około 4000 lat temu.

K. W. – Co oznacza Pani imię i nazwisko?

T. M. – Dokładnie oznacza tabelaryczny sposób zestawienia wyników mnożenia przez siebie liczb naturalnych.

K. W. – Jak się Pani czuje?

T. M. – Jestem bardzo zmęczona…

K. W. – A co Panią tak zmęczyło?

T. M. – Te ciągłe powtórki oraz dzieci, które nie potrafią liczyć.

K. W. – Proszę opowiedzieć, co się ostatnio u Pani ciekawego wydarzyło.

T. M. – 17 listopada byłam bohaterką wielkiego wydarzenia. Tego dnia odbyła się 17 edycja akcji edukacyjnej nazwanej na moją cześć Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. W wielu szkołach przygotowano ciekawe wystawy, konkursy, quizy mające na celu zachęcenie uczniów do przypomnienia mnie sobie. Wszystko odbywało się w przyjemny i niecodzienny sposób. To był piękny dzień!

K. W. – Na czym jeszcze polegały te obchody?

T. M. – Np. dzieci chodziły do urzędów, przepytywały  burmistrza i inne osoby z wielu instytucji z tabliczki mnożenia. Dorośli dawali przykład dzieciom ukazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

K. W. – A czy znajomość z Panią jest potrzebna?

T. M. – Jestem podstawą arytmetyki. Znajomość mnie jest konieczna do nauki na kolejnych etapach edukacji.

K. W. – Co chciałaby Pani na koniec wszystkim przekazać?

T. M. – Ucz się człowieku młody, ucz! Bo nauka to potęgi klucz. Kto Tabliczki Mnożenia nie opanuje, ten biedy skosztuje.

K. W. – Bardzo dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła
Kornelia Wojak z kl. VI a

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google