WYWIADÓWKA OKRESOWA

25 stycznia o godz. 15:30 w świetlicy szkolnej odbyła się wywiadówka okresowa.

Porządek  wywiadówki okresowej

  1. Prezentacja pracy szkoły w minionym okresie (pokaz multimedialny) – Elżbieta Brzeska
  2. Szkolenie profilaktyczne dla rodziców na temat „Przemoc domowa – konsekwencje w szkole” – prowadzący Mateusz Subkowski z IMMUNIS (Profilaktyka uzależnień i przemocy).
  3. Sprawy różne.
  4. „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”
  5. Ferie szkolne
  6. Spotkania indywidualne i zbiorowe rodziców z wychowawcami klas.

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google