SZKOLNA LIGA ZADANIOWA – LUTY 2024

ZADANIA NA LUTY 2024
R
egulamin

  1. Liga zadaniowa trwa od stycznia do maja w roku szkolnym 2023/24
  2. Mogą do niej przystąpić wszyscy uczniowie z klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej w Karsinie.
  3. Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
  4. Na początku każdego miesiąca na stronie internetowej zostaną opublikowane zadania. Pełne rozwiązania zadań (nie tylko odpowiedzi) należy dostarczać na podpisanej kartce nauczycielkom matematyki p. Aleksandrze Ossowskiej lub p. Elżbiecie Łosińskiej do końca danego miesiąca lub za pomocą e-dziennika (w postaci załącznika).
  5. Punktacja będzie przedstawiana systematycznie po sprawdzeniu prac na początku każdego miesiąca na tablicy ogłoszeniowej.
  6. Na zakończenie uczestnicy ligi napiszą test końcowy zawierający wybrane zadania z poszczególnych miesięcy oraz zadania „na szóstkę” z podręczników.
  7. Na zakończenie roku szkolnego najlepsi uczniowie oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymają dyplomy, nagrody-niespodzianki oraz pochwały.

Zadania na luty dla klas V – VI

Zad. 1
Jacek i Tomek wyjechali rowerami w tym samym czasie z tej samej miejscowości, w przeciwnych kierunkach. Pierwszy jechał z prędkością 25,5 km/h, a drugi z prędkością 28 km/h. Oblicz odległość między kolegami po 2 godziny jazdy.

Zad. 2
Szklarz ma taflę szklaną o powierzchni 0,3m2. Czy wystarczy ona na wykonanie otwartego akwarium o wymiarach 50 cm, 29 cm, 22cm?

Zad. 3
Aby ponumerować strony w pewnej książce użyto 276 cyfr. Ile ponumerowanych stron ma ta książka?

Zadania na luty dla klas VII – VIII

Zad. 1. (3 pkt)
Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80cm2. Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.

Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia?

Zad. 2. (2 pkt) 
Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie 1/2 całej tabliczki, siostrze 5/12 całej tabliczki, a jemu 1/6 całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zad. 3. (2pkt) 
Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy dla psa, ale zabrakło jej 1111 złotych. Kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3,40 złotych. Ile kosztuje jedna puszka karmy?

Zad. 4.( 3pkt)
Adam mieszka w miejscowości Bocianowo, a jego kolega Bartek – w miejscowości Żabno. Adam umówił się z Bartkiem w Żabnie na godzinę 18:00. Wyjechał z Bocianowa na skuterze o godzinie 17:20. Średnia prędkość jazdy Adama była równa 25km/h.
Na kwadratowej siatce Adam przedstawił schemat trasy, którą jechał.

 O której godzinie Adam dotarł na spotkanie z Bartkiem?

opr. Elżbieta Łosinska, Aleksandra Ossowska