WARTO WIEDZIEĆ – HISTORIA SZCZEPIEŃ!

Film przestawia historię szczepień na takie choroby jak ospa, świnka, różyczka i inne. Powstał on na zlecenie Instytutu Matki i Dziecka.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka stawia sobie za cel działanie na rzecz ochrony zdrowia pacjentów i promocję profilaktyki zdrowotnej dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży. Główną jej rolą jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom chorym i ich rodzinom.

By spełniać swoje cele Fundacja współpracuje ze środowiskami naukowymi, organizując szkolenia i wykłady, czy szeroko pojętą działalność na rzecz ochrony zdrowia Polaków.

Grzegorz Bławat