AKCJA “ŻONKILE”

            W bieżącym roku, dokładnie 19 kwietnia, mija 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Od 12 lat warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich organizuje społeczno – edukacyjną akcję „Żonkile”. Nasza szkoła również w tym roku włączyła się w tę akcję, której towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, podkreślające znaczenie solidarności i potrzebę wznoszenia się ponad podziałami.

            O istocie akcji „Żonkile” uczniowie mogli dowiedzieć się z okolicznościowej gazetki. Zapłonęło także światełko pamięci. Na niektórych lekcjach odbyły się krótkie pogadanki na temat powstania, przypomniano niezwykłą postać Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej.

            Akcja „Żonkile” nie tylko upamiętnia tragiczne wydarzenia sprzed lat. Jest także zaproszeniem do dialogu niezależnie od różnic kulturowych i światopoglądowych. Uczy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. Tak właśnie pojmujemy ją w naszej szkole. Historia, zwłaszcza ta bolesna, wbrew znanemu powiedzeniu wcale nie musi się powtarzać.

Sylwia Głowacka

Fot. M. Jaźwiecki