OTWP – ELIMINACJE GMINNE 2024

Dnia 10 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej w Karsinie  odbyły się gminne eliminacje XLVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie udział wzięło 17 uczestników ze szkoły z Osowa, Wiela i Karsina oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Osowo i OSP Karsin. Uczestnicy eliminacji gminnych zostali wcześniej wyłonieni podczas eliminacji środowiskowych.

Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą z zakresu ruchu pożarniczego, znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Eliminacje gminne składały się z dwóch części: test wiedzy oraz etap ustny. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: Krzysztof Datta (komendant gminny ZOSP), Patrycja Rogala, Sabina Kulas, Krzysztof Narloch i Jakub Miloch.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Karsinie i ZOG ZOSP RP w Karsinie.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji Gminę Karsin na etapie powiatowym będą reprezentować:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV)

Maciej Narloch – MDP Karsin

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII)

Antonina Datta – MDP Karsin

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

Martyna Zabrocka – MDP Osowo   

Życzymy naszym reprezentantom powodzenia na eliminacjach powiatowych!

opr. Krzysztof Datta

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć album zdjęć Google