Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka przy Szkole Podstawowej w Karsinie powstała w 1976 r. Obecnie posiada dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię. W oddzielnym pomieszczeniu jest archiwum, w którym przechowuje się bezpłatne podręczniki dla uczniów. Księgozbiór biblioteczny liczy 10730 woluminów, w tym: lektury, literatura piękna, popularnonaukowa, a także dział nauczycielski zawierający podstawowe pozycje pedagogiczne. Od początku roku szkolnego 2017/2018 biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 567 pozycji o łącznej wartości 8695,63 zł. Zakupiono liczne nowości wydawnicze dla młodszych i starszych dzieci. Wpłynęło to bardzo pozytywnie na czytelnictwo wśród uczniów.

W czytelni znajduje się bogaty księgozbiór podręczny oraz czasopisma dla uczniów i nauczycieli, można też skorzystać z 4 stanowisk komputerowych i informacji zawartych na płytach CD-ROM, DVD, w sieci lokalnej oraz w Internecie. Biblioteka korzysta z programu elektronicznego Progman, który umożliwia gromadzenie, opracowanie i wypożyczanie zbiorów.

Z biblioteki korzysta 370 czytelników w tym 304 uczniów, dla których przygotowuje się ciekawą ofertę czytelniczą. Biblioteka w ramach swojej pracy przygotowuje liczne konkursy czytelnicze oraz organizuje różnorodne akcje biblioteczne. Co roku odbywa się pasowanie na czytelnika w klasach 1 SP, apel z okazji Dnia Książki oraz akcja “Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Biblioteka zgłosiła swój udział w ogólnopolskim programie – “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek.

Od 22.01.2018 roku w bibliotece działa elektroniczny system wypożyczeń. Każdy nowy czytelnik otrzymuje legitymację czytelnika i tylko przy jej pomocy może wypożyczyć książkę. Odbiór legitymacji potwierdza się podpisem na liście u wychowawcy. Legitymacja jest ważna przez cały okres nauki w szkole w Karsinie. W przypadku, gdy uczeń zgubi legitymację, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym bibliotekarzy. Ponadto ponosi koszty jej ponownego wyrobienia, a w przypadku, gdy uczeń świadomie ją zniszczy, dodatkowo otrzymuje negatywną uwagę do dziennika.

Aby uniknąć zgubienia legitymacji, należy trzymać ją w portfelu, w piórniku, w szafce w szatni lub w innym bezpiecznym miejscu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego księgozbioru.

Aktualizacja marzec 2018

opr. Lucyna Latuszewska