Budynki szkoły

BUDYNKI SZKOŁY

Budynek szkoły zlokalizowany jest w centrum Karsina, przy ulicy Długiej 167. Jest trzyczęściowy. Starą część wybudowano w roku 1910, nową oddano do użytku w roku 1999, a najnowszą w roku 2010. Ogólna powierzchnia budynku wynosi ponad 3 tys. m2.

Mieści się w nim 23 izby lekcyjne, pracownia komputerowa, biblioteka, czytelnia, stołówka, dwie szatnie, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, sanitariaty i strych.

W roku szkolnym 2005/2006, dzięki pomocy finansowej z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Gdańsku, dokonaliśmy unowocześnienia i rozbudowy systemu alarmowego w szkole. Działaniem tym objęto czytelnię biblioteki szkolnej, biuro BOSS-u, sekretariat, świetlicę i kuchnię. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 3646 zł, z czego 1787 zł to dotacja PZU.

6 września 2004 r. wyświęcono i oddano do użytku nową salę gimnastyczną. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na w sali gimnastycznej na kompleksie boisk sportowych Orlik.

W szkole istnieje stołówka z dobrze wyposażonym zapleczem kuchennym. Bezpłatnym dożywianiem objęte zostało około 200 uczniów naszej szkoły. Kuchnia ruszyła już od pierwszych dni wydając w sumie około 250 obiadów i herbat. Od 2014 r. kuchnia wydaje obiady dla przedszkola.