Nauczyciele

Nauczany przedmiot Imię i nazwisko
Język polski Sylwia Głowacka
Jerzy Głowacki
Iwona Seweryn
Język angielski Maria Solecka
Joanna Narloch
Język niemiecki Lucyna Latuszewska
Matematyka Aleksandra Ossowska
Elżbieta Łosinska
Mariusz Ossowski
Informatyka Grzegorz Bławat
Chemia Grzegorz Bławat
Fizyka Mariusz Ossowski
Technika Mariusz Ossowski
Historia Elżbieta Brzeska
Aleksander Łosinski
WOS Aleksander Łosinski
Geografia Janina Kowalewska
Biologia Beata Biegniewska
Przyroda Janina Kowalewska
Beata Biegniewska
Plastyka Anna Muchowska
Muzyka Anna Muchowska
Religia Maria Oller
Krzysztof Datta
Elżbieta Łosinska
Edukacja dla bezpieczeństwa Anna Narloch
Nauczanie wczesnoszkolne Maria Organek-Bielawa
Barbara Pastwa
BarbaraPobłocka
DanutaMiloch
Danuta Trzcińska
Małgorzata Pokrzywińska
Logopedia Barbara Pobłocka
Małgorzata Pokrzywińska
Katarzyna Szczepańska
Wychowanie fizyczne Iwona Laska
Wiolleta Ulińska
Henryk Szultka
Gimnastyka korekcyjna Maria Oller
Język kaszubski Ewa Bal
Biblioteka Lucyna Latuszewska
Sylwia Głowacka