Dzień Edukacji Narodowej – życzenia Dyrekcji szkoły

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy podziękowanie nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za trud i zaangażowanie w kształcenie i wychowanie naszych uczniów.

Dziękujemy za poświęcanie się dla nich, okazywane wsparcie oraz ogromny wysiłek wkładany w kształtowanie ich charakterów.

Mamy nadzieję, że wszelkie dobro, którego doświadczają w codziennych kontaktach z Państwem, zaowocuje w ich przyszłym dorosłym życiu. 

         Życzymy wszystkim samych dobrych dni w życiu osobistym, wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wdzięczności tych, którym się Państwo poświęcacie.

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej
im. W. Rogali w Karsinie

Karsin, 14 października 2020 r.