“Bieg po zdrowie”

Zapraszam, do udział w “Biegu po zdrowie” organizowanego dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Województwa Pomorskiego. 

Ewentualne pytania dotyczące udziału w imprezach, należy kierować do nauczyciela WF Henryka Szultki.