UMIEM PŁYWAĆ – PODSUMOWANIE

Pomimo trudności, jakie przysporzyły nam obostrzenia pandemii COVID 19, udało się zakończyć kolejną edycję projektu nauki pływania. Z naszej szkoły uczestniczyło 27 osób z klas trzecich, dzięki wychowawcom Pani Barbarze Pastwa oraz Marcie Narloch dzieci realizowały cele i założenia, zawarte w projekcie.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Mam nadzieję, że uczestnictwo w programie pozytywnie wpłynie na zachętę do systematycznego uprawiania sportu oraz do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. 

Należy podkreślić że dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

opr. Henryk Szultka

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz slajdów!