DZIEŃ NAUCZYCIELA – ŻYCZENIA PANI DYREKTOR

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

pragniemy podziękować i złożyć wyrazy wdzięczności nauczycielom za poświęcenie na rzecz właściwego nauczania i wychowania naszych uczniów.
Dziękujemy za trud wkładany w ich wszechstronny rozwój, dbanie o właściwy poziom kształcenia i za ogromny wysiłek w przygotowanie wychowanków do pełnienie różnych ról życiowych.
Mamy nadzieję, że wiedza, umiejętności i wartości jakie staracie się Państwo im przekazać staną się fundamentem ich dorosłego życia i będą drogowskazem w rozwiązywaniu problemów.
Pracownikom administracji i obsługi dziękujemy za codzienne dbanie o administracyjne i techniczne funkcjonowanie szkoły a także za udział we właściwym wychowaniu młodego pokolenia.
Osobom przebywającym na emeryturze składamy podziękowanie za trud kształcenia i wychowania, wkładany w okresie aktywności zawodowej, co dzisiaj owocuje prawidłowym funkcjonowaniem wielu Ich wychowanków – ludzi wykształconych, kreatywnych, pracowitych  i dobrze radzących sobie w życiu.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów zawodowych, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia oraz szacunku i wdzięczności wychowanków i ich rodziców.
                                                               Dyrekcja Szkoły Podstawowej
                                                                   im.
W. Rogali w Karsinie
Karsin, 14 października 2021 r.