KONKURS CZYTELNICZO–PLASTYCZNY PT. „ZWIERZĄTKO MOIM BOHATEREM”

Konkurs czytelniczo – plastyczny
pt. „Zwierzątko moim bohaterem”

 

 1. Organizator: Biblioteka szkolna
 2. Cele:
  – zainteresowanie młodego czytelnika książką;
  – rozwijanie wyobraźni plastycznej inspirowanej przeczytanymi książkami;
  – zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie plastycznej;
 3. Regulamin konkursu:
  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – IV.
  2. Jeden uczestnik może przynieść 1 pracę.
  3. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:
   imię, nazwisko i klasę autora pracy oraz autora i tytuł książki, której praca dotyczy.
 1. Format pracy A3.
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu o bohaterze książki, którym jest zwierzątko.
 1. Na plakacie należy umieścić: opis i własnoręcznie stworzoną podobiznę zwierzątka oraz inne dowolne informacje, rysunki, malunki itp.
 1. Prace konkursowe należy składać w szkolnej bibliotece do 21.03.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.03.
 1. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę: samodzielność, pomysłowość oraz atrakcyjność wykonywanej pracy.
 1. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
Po książkowe inspiracje o zwierzęcych bohaterach
zapraszamy do naszej biblioteki!