WYMIANA KARTEK WIELKANOCNYCH ZE SZKOŁĄ W KARTUZACH

POCZTÓWKOWY KONKURS WIELKANOCNY

Klasa III b wzięła udział w wymianie pocztówkowej między szkołami. Nasi uczniowie samodzielnie wykonali ponad 20 kartek wielkanocnych dla klasy III b ze Szkoły Podstawowej w Kartuzach. Celem takiej wymiany było m.in. nawiązanie kontaktu ze szkołami pochodzącymi z różnych regionów Polski, stosowanie różnych technik plastycznych, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.

Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością: jedni rysowali, inni wyklejali i używali szablonów, a jeszcze inni metodą mieszaną stworzyli małe dzieła sztuki. Dzieci nie mogą się już doczekać kiedy otrzymają kartki od dzieci ze szkoły w Kartuzach.

Danuta Miloch

Kliknij zdjęcie, aby zobaczyć pokaz zdjęć Google